Tag Archives: Barn

Kunnskap beskytter og redder liv!

Bli støttespiller – kunnskap redder liv!
Er det virkelig sant at barn mishandles i Norge i dag uten at noen reagerer før det er for sent?  Mange voksne vil hjelpe, men mangler både kunnskap bevissthet og mot. Taushet er den største trusselen mot barna.

Dette skriver organisasjonen Voksne for Barn på sine sider, og oppfordrer oss til å bli støttespillere slik at vi får mer kunnskap om faresignaler, om barns reaksjonsmønstre, og om tegn vi skal se etter for å se om barn har det vondt.

NÅR VI VOKSNE VET OG KAN, ER SJANSEN MYE STØRRE FOR AT VI OGSÅ HANDLER!

http://www.vfb.no/xp/pub/topp/stott_oss/stott_oss/435358

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Barn

Har vi nok barns vern i Norge?

HAR VI NOK BARNS VERN NÅR NOEN IKKE HAR RÅD TIL Å GÅ I KLASSEVENNERS BURSDAG ELLER NÅR FORELDRENE IKKE ORKER TA BARNA MED TIL STRANDA EN VARM SOMMERDAG?

Jeg er opptatt av barns vern generelt og utsatte barns vern spesielt.

Det er enormt viktig at vi daglig setter fokus på barns liv også i rike og gode (?) Norge. Jeg tror at det hjelper hvis hver enkelt voksen kan gjøre som ordtaket sier:

‘Ingen kan gjøre alt for alle, men alle kan gjøre litt for noen.’

Videre følger innledningen til en alvorlig artikkel som står å lese om temaet Fattige barn i rikt land i Dagbladet:

Hvilken behandlingsmetode skal vi ta i bruk? Hvilken medisin kan lindre smerten ved å være fattig blant de rike? Hvilke behandlingsmetoder fører til gjenvinning av selvrespekt, selvaktelse og uavhengighet?

http://www.dagbladet.no/kultur/2008/02/06/526051.html

Legg igjen en kommentar

Filed under Barn

Vern for barn

Det er ikke lett det med vern for barn…

Når man i tillegg til å være en barneglad person også jobber i barnehage og skole får man det tett inn i hjertet og sjel når man merker barn og unge som ikke blir vernet for voksnes forgodtbefinnende eller voksnes uvitenhet eller voksnes behov for utagering eller eller eller alt det ubegripelig vonde som voksne kan påføre barn.

Det er skrevet mye om at blant annet førskolelærere og lærere er for dårlige til å si fra / melde fra om sine bekymringer til barnevernet. Det er en alvorlig anklage som nok desverre er sann mange ganger, MEN det skal også spørres mon om ikke barnevernet skulle kunne ha andre rutiner på å gi tilbakemelding om at de er i gang og jobber med saker som er meldt til de?

Jeg tenker da på at både barnevernet, barnehage og skole er institusjoner med lik taushetsplikt, og nei; de som melder sin bekymring skal ikke ha konkret informasjon om hva som skjer, men AT det skjer noe er konstruktivt å få vite med tanke på eventuelle seinere bekymringsmeldinger som de føler behov for å meddele.

I Drammen har vi et (telefonisk) lavterskeltilbud i kommunen, i regi av Oppvekstsenteret. Dette har jeg selv vært i kontakt med, og kan ikke få fullrost måten vi (felles lærerkollegaer og jeg) ble møtt på da vi ringte dit med en bekymring som vi ikke visste  hvordan vi skulle / burde håndtere. Vi fikk også raskt tilbakemelding og ny telefon, hvor den som ringte hadde masse tid for oss, og mange relevante spørsmål til saken slik at vi følte vi fikk belyst den godt nok. Veldig bra tilbud for kommunens innbyggere tror jeg. Dit kan hvem-som-helst ringe og oppleve at det eller de barna som man er bekymret for, kan bli ivaretatt og komme videre i hjelpeapparatet.

Til slutt legger jeg ved dagens nettlenke

http://www.barnehage.no/no/Nyheter/3480/Juni/Derfor-bor-du-kjefte-mindre/

Bli med og sørg for at det finnes vern for barn du også!

Legg igjen en kommentar

Filed under Barn

«Vennligst forstyrr!»

Kampanje. Redd Barna ønsker større fokus på vold og overgrep i nære relasjoner, og ber barnehagene skjerpe sine rutiner for håndtering av slike tilfeller.

http://www.barnehage.no/no/Nyheter/3480/Mars/Ber-barnehagene-sette-fokus-pa-overgrep/

Legg igjen en kommentar

Filed under Barn