Category Archives: Barn

TANKER VED EI BARNESENG

Jeg ryddet litt i noen papirer og kom over dette nydelige diktet, som jeg hadde fått på mail for fem år siden.

Jeg søkte på google og kom først til denne fine bloggen http://bdicte.blogspot.com/

Prøvde å søke på nytt, men kom bare til den bloggen som Bdicte hadde lenket sin til, nemlig http://christinesinterior.blogspot.com/

Men: hvem er forfatteren?

Tanker ved ei barneseng

Det er kveld, eg står ved senga til guten min.
Eg undrande ser, er du sovna alt, sovna
Før eg rakk inn å be kveldsbøn med deg
–Og seia godnatt?
Det er berre ei lita tid sidan du ropa:
«Kom inn til meg mor, det er noko eg vil seia deg».
Røysta mi var vel litt trøytt, litt hard
Då eg svara: «Ja, vent no litt,
– Eg lyt rydda etter deg først».
Der låg leker og bøker og klær overalt.
Eg rydda og kav, «sjå no er eg ferdig,
– No kjem eg til deg».
Då svara du ikkje, nei for du søv.
Eg vart så liten, så fattig så veik.
Her eg står ved du kvite seng,
Du trudde vel det no at mor deg sveik.
Kvifor gjekk eg ikkje med det same du ropa?
Eg kunne vel rydda etterpå då du var sovna.
No fekk eg ikkje veta kva det var du ville.
Var du sorgfull for noko, eller glad?
Skulle du fortelja om den vesle daude fuglen du fann på vegen,
eller kor katten gjekk hen
Då du let han ut i stad?
Skulle eg fortelje om engler, om himlen,
– Eller om stjerna som tindra so klårt?
Eg får kje veta det no, du søv.
Snart er du stor, vert vaksen, fer ut.
-Du treng ikkje ropa på mor.
Du er ikkje lengre min vesle gut, eg veit vel knapt-
Kvar du for, her eg sit aleine i stova.
Ho er fjelga og fin no
– Der ligg ikkje leiker og sleng.
Då tenkjer eg vel: Kvifor masa eg slik?
Kvifor hadde eg så lita ei tid?
Kva gjorde vel rotet mot det å få kjenna-
To barnearmer om halsen min,
Og ein munn så varm imot øyra kviskra:
«Mor eg er guten din».
Eg luter meg ned. Då ser eg ein tåre som ligg
Her på kinn. Ho bivrar og skjelv før ho renn.
Eg stryk deg så fint over luggen din.
«Tilgjev meg, guten min».
Då våknar du brått og sler auga opp.
Du dreg meg så fast ned til deg.
Og munnen kviskrar mot kinnet mitt:
«Eg er så glad i deg mor, det var det eg ville seia deg.»
Reklamer

2 kommentarer

Filed under Barn

Kunnskap beskytter og redder liv!

Bli støttespiller – kunnskap redder liv!
Er det virkelig sant at barn mishandles i Norge i dag uten at noen reagerer før det er for sent?  Mange voksne vil hjelpe, men mangler både kunnskap bevissthet og mot. Taushet er den største trusselen mot barna.

Dette skriver organisasjonen Voksne for Barn på sine sider, og oppfordrer oss til å bli støttespillere slik at vi får mer kunnskap om faresignaler, om barns reaksjonsmønstre, og om tegn vi skal se etter for å se om barn har det vondt.

NÅR VI VOKSNE VET OG KAN, ER SJANSEN MYE STØRRE FOR AT VI OGSÅ HANDLER!

http://www.vfb.no/xp/pub/topp/stott_oss/stott_oss/435358

Legg igjen en kommentar

Filed under Barn

Har vi nok barns vern i Norge?

HAR VI NOK BARNS VERN NÅR NOEN IKKE HAR RÅD TIL Å GÅ I KLASSEVENNERS BURSDAG ELLER NÅR FORELDRENE IKKE ORKER TA BARNA MED TIL STRANDA EN VARM SOMMERDAG?

Jeg er opptatt av barns vern generelt og utsatte barns vern spesielt.

Det er enormt viktig at vi daglig setter fokus på barns liv også i rike og gode (?) Norge. Jeg tror at det hjelper hvis hver enkelt voksen kan gjøre som ordtaket sier:

‘Ingen kan gjøre alt for alle, men alle kan gjøre litt for noen.’

Videre følger innledningen til en alvorlig artikkel som står å lese om temaet Fattige barn i rikt land i Dagbladet:

Hvilken behandlingsmetode skal vi ta i bruk? Hvilken medisin kan lindre smerten ved å være fattig blant de rike? Hvilke behandlingsmetoder fører til gjenvinning av selvrespekt, selvaktelse og uavhengighet?

http://www.dagbladet.no/kultur/2008/02/06/526051.html

Legg igjen en kommentar

Filed under Barn

Vern for barn

Det er ikke lett det med vern for barn…

Når man i tillegg til å være en barneglad person også jobber i barnehage og skole får man det tett inn i hjertet og sjel når man merker barn og unge som ikke blir vernet for voksnes forgodtbefinnende eller voksnes uvitenhet eller voksnes behov for utagering eller eller eller alt det ubegripelig vonde som voksne kan påføre barn.

Det er skrevet mye om at blant annet førskolelærere og lærere er for dårlige til å si fra / melde fra om sine bekymringer til barnevernet. Det er en alvorlig anklage som nok desverre er sann mange ganger, MEN det skal også spørres mon om ikke barnevernet skulle kunne ha andre rutiner på å gi tilbakemelding om at de er i gang og jobber med saker som er meldt til de?

Jeg tenker da på at både barnevernet, barnehage og skole er institusjoner med lik taushetsplikt, og nei; de som melder sin bekymring skal ikke ha konkret informasjon om hva som skjer, men AT det skjer noe er konstruktivt å få vite med tanke på eventuelle seinere bekymringsmeldinger som de føler behov for å meddele.

I Drammen har vi et (telefonisk) lavterskeltilbud i kommunen, i regi av Oppvekstsenteret. Dette har jeg selv vært i kontakt med, og kan ikke få fullrost måten vi (felles lærerkollegaer og jeg) ble møtt på da vi ringte dit med en bekymring som vi ikke visste  hvordan vi skulle / burde håndtere. Vi fikk også raskt tilbakemelding og ny telefon, hvor den som ringte hadde masse tid for oss, og mange relevante spørsmål til saken slik at vi følte vi fikk belyst den godt nok. Veldig bra tilbud for kommunens innbyggere tror jeg. Dit kan hvem-som-helst ringe og oppleve at det eller de barna som man er bekymret for, kan bli ivaretatt og komme videre i hjelpeapparatet.

Til slutt legger jeg ved dagens nettlenke

http://www.barnehage.no/no/Nyheter/3480/Juni/Derfor-bor-du-kjefte-mindre/

Bli med og sørg for at det finnes vern for barn du også!

Legg igjen en kommentar

Filed under Barn

«Vennligst forstyrr!»

Kampanje. Redd Barna ønsker større fokus på vold og overgrep i nære relasjoner, og ber barnehagene skjerpe sine rutiner for håndtering av slike tilfeller.

http://www.barnehage.no/no/Nyheter/3480/Mars/Ber-barnehagene-sette-fokus-pa-overgrep/

Legg igjen en kommentar

Filed under Barn