Monthly Archives: mars 2011

NÅ ER DET NOK!

OPPROP til Regjering:

Førskolelærere = kvinner = barnehageansatte = idioter

Jeg er førskolelærer – jeg er kvinne – jeg er barnehageansatt – jeg er idiot

NÅ ER DET NOK!

De eneste gangene det er bra å være kvinne og barn – de eneste gangene det teller å være kvinner og barn – er i KRIG! Da heter det jo så fint at ”kvinner og barn må reddes først!” Men ELLERS! Ellers kan vi skvises så mye som det overhodet er mulig, og når det er gjort så skviser man oss litt til, bare sånn for sikkerhetsskyld.

Hva jeg snakker om?

Regjeringens gode takter (eh; gode tanker?) med å overlate til kommunene hvilke midler som skal overføres til barnehagene.

Hva betyr det? Hvem går det utover når kommunene og ikke staten er ansvarlig for å dele ut av en pengepott? Hæh? Visste du ikke det Kristin Halvorsen? Synd! Men da skal jeg fortelle deg det: DET GÅR UTOVER DE MINSTE I SAMFUNNET + DE SOM SØRGER FOR DERES VE OG VEL (’dannelse’ har Regjeringen bestemt at det skal hete nå – jada, jada, Regjeringen slår om seg med fine ord og tanker… eller var det takter?)! Det går så til de grader utover KVINNEARBEIDSPLASSER!

Men det gjør jo ikke noe – i hvert fall ikke når vi snakker om førskolelærere som er kvinner og barnehageansatt – vi snakker jo om idioter!

Idioter lar seg tråkke på, herse med, tar ikke igjen, men finner seg i det de får beskjed om at de skal tåle. Kommunen jeg tilhører har uttalt at ”vi må ikke bekymre oss!” Hæh? ”Bekymre oss!” Bare noen som regner at andre voksne ikke kan forstå hva som skjer, kan komme med en slik uttalelse.

Vi trodde vi nådde bunnen da barnetallet på avd gikk fra 18 til 22 barn

Vi trodde vi nådde bunnen da barnetallet gikk til 24 barn, til 28 barn, til 30 barn

Hele tiden fulgte allikevel antall voksne med proporsjonalt med barnetallet: 18 barn (over 3 år) = 3 voksne, 30 barn (over 2 ½ år vel og merke) = 5 voksne

MEN NÅ! Nå skal vi fortsatt ha 30 barn, men vi skal skjære ned på antall VOKSNE!

Vi skal kutte ut ALLE utgifter; ingen kurs, ingen faglige oppdateringer, ingen ekstra midler til barn med ekstra behov, ingen turer for barna – kanskje selv ikke skogsturer – fordi bemanningen ikke er god nok i forhold til sikkerhet, ingen førstehjelpskurs, osv. osv. osv. osv…….

Ikke bekymre oss?

La oss slutte å være idioter!

La oss slutte å la oss bli skviset, pint ut til ytterste tålegrense!

LA OSS MOBILISERER – LA OSS GÅ TIL KRIG – GENERALSTREIK – LA OSS VISE REGJERING OG KOMMUNE AT VI IKKE ER IDIOTER selv om vi er førskolelærere, kvinner og barnehageansatte!

VI VIL IKKE FINNE OSS I AT VI SOM SØRGER FOR DEN OPPVOKSENDE SLEKTS VE OG VEL SKAL SKVISES – NOK EN GANG – OG TYNES – NOK EN GANG!

Vi er førskolelærere – vi er kvinner – vi er barnehageansatte – men VI ER IKKE IDIOTER OG VI ØNSKER IKKE Å BLI BEHANDLET SOM DET!

NÅ ER DET NOK!

Kari Anna Sandvik

8. mars 2011

Reklamer

1 kommentar

Filed under Politikk og samfunn