Monthly Archives: januar 2011

Politikerne har begynt valgkampen..

Politikerne har begynt valgkampen, i hvert fall på tv.. den ene debatten følger den andre. Noen av oss blir ikke nødvendigvis klokere av hva de sier, eller blir sikrere på hva og hvem vi bør stemme fram til å lede oss..

Jeg har nettopp ryddet i mange papirer – fikk ånden over meg da jeg leste i DT at det (å rydde) ville bidra til «en rikere hverdag». Og det stemte! Jeg kom over mange fine dikt, blant annet et dikt av Harald Sverdrup som jeg bare MÅ dele med dere i disse ‘starten på valgkamptider’:

STEMMESEDDEL

Stem på havet,

stem på vinden som styrer bølgene og former skyene,

stem på havets plankton og hvalenes kjærlighetskonserter,

stem på skrei, sild, sei og lodde.

Stem på grunnfjellet, stem på svaberg

og tankefulle utsikter,

stem på grunnvannet og Mose slag på berget,

stem på dype daler tonende som trompeter

av bygg og hvete,

stem på ballblom, barlind, kålrot og poteter.

Stem på skogen, stem på tjern med abbor, sik,

stem på Nordkapp, Son og Melsomvik.

Stem på byer med trær rundt alle hus

og solsikker i kjørebanene,

stem på langsommer biler med blomsterkasser på taket,

rødkløver og løvetann i hjulene

og solskinn i lyktene.

Stem på veiarbeiderenes ansikt av pergament

fordypet av hieroglyfer,

stem på hans armer av treskurd i solsvidd akantus.

Stem på murerens balansegang med stein på stein

stem på hammeren som slår inn sine argumenter

for en fremtid med hverdager, kjærlighetssøndager,

barn og sirkus.

Stem på bondens seige hav som syder mørkt

av møkk og metemark, i bølgeskavl på skavl bak traktoren.

Stem på samer, kvener, kvinner,

stem på Blomster-Ole, Eng-Marie, Eple-Anton,

Guri Fagergås og Vidar Vannmann.

Stem på dem som lever her om hundre år,

stem på din sønnesønns gråt,

stem på din datterdatters første smil.

Stem på dem som aldri får fred

før verden blir en munnfull fredeligere.

Stem på brannvesenet som prøver, med et sukk,

å slukke helvete.

 

Da gjenstår det bare å si: GODT VALG! når den tid kommer…

Reklamer

2 kommentarer

Filed under Politikk og samfunn

Dårlig råd eller en rikere hverdag?

”Slitsomt og stigmatiserende å ha dårlig råd” var overskriften på en av artiklene til Klikk.no Foreldre Nyhetsbrev, som jeg fikk på epost for noen dager siden.

– Jeg føler meg ikke fattig, men jeg har helt klart veldig dårlig råd, sier Cecilie Dahl (31).

Osloinnflytteren er alenemamma til Nadia (2).

Det er godt hun skriver at hun ikke føler seg fattig, Cecilie Dahl, men jeg har tråkket i lignende sko og kjenner meg godt igjen i følelsene av hvor slitsomt det er med å være i konstant underskudd på ”kronasje”. Jeg kunne ha skrevet kapital, men det gjør jeg ikke fordi jeg er av den oppfatning at kapital ikke bare handler om pengeverdi, men også om livsverdi.

Den som har fått barn har en stor menneskekapital. Den som er frisk har en stor helsekapital. Den som har venner har en stor vennekapital. Det samme gjelder for de som har familie, fast arbeid, godt husvære, nærhet til naturen (for de som setter det som en viktig verdi) og lignende kapitaler.

Jeg tror det er mange som kjenner seg igjen i følelsen som Cecilie Dahl beskriver. Hun er modig som tør å beskrive den, fordi det er sårbart og fordi kan være en nedverdigende følelse, en type underlegenhet.

Hvorfor jeg hadde lyst å kommentere artikkelen var fordi jeg skulle ønske at samfunnet (les: media) også ville vektlegge å beskrive ulike livsverdier som kapital. Men trenden er motsatt; alt blir ”kronasjeverdisatt” fra hva det koster å behandle kreftsyke pasienter hjemme til å reparere verneverdige bygninger. Alt i samfunnsøkonomien handler visst bare om kroner (øre behøver vi ikke lenger nevne!) og ikke om menneskelige verdier.

En rikere hverdag

Men så kom Drammens Tidende med en artikkel i sitt boligmagasin – også det for noen dager siden – hvor overskriften var ”Ryddige hjem bidrar til en rikere hverdag”. Hm!

Birgitte Lange har gitt ut en bok som heter ”Rikere hverdag. Glede her og nå” med flere hundre tips til hvordan man på enkle måter kan få  mer glede og glød inn i hverdagene. Ett av rådene er, kanskje noe overraskende, å rydde!

Hm! igjen. Jeg siterer videre:

– Det jeg har erfart, er at ytre kaos lett blir til et indre kaos. Det gir ro og oversikt å ha det ryddig har du en hyggelig bolig å komme hjem til, gjør det livet ditt bedre, mener Lange.

Artikkelen skriver videre om at dette starte med en nettside kalt flylady.net i 2001. Nettsiden bruker mye humor, og ryddeforslagene skal være gjennomførbare for selv den mest kaosrammede sjel…

Livsverdier

Ok; hva vil jeg med dette? Bare belyse hvordan verdier kan bli beskrevet i media, og hva som påvirker meg – og sikkert andre – til en positiv tankegang. Verdier handler ikke bare om penger, kroner, men minst like mye om ’det andre’; selve livet vi lever alene eller sammen med andre.

Legg igjen en kommentar

Filed under Politikk og samfunn