Monthly Archives: juni 2009

Vern for barn

Det er ikke lett det med vern for barn…

Når man i tillegg til å være en barneglad person også jobber i barnehage og skole får man det tett inn i hjertet og sjel når man merker barn og unge som ikke blir vernet for voksnes forgodtbefinnende eller voksnes uvitenhet eller voksnes behov for utagering eller eller eller alt det ubegripelig vonde som voksne kan påføre barn.

Det er skrevet mye om at blant annet førskolelærere og lærere er for dårlige til å si fra / melde fra om sine bekymringer til barnevernet. Det er en alvorlig anklage som nok desverre er sann mange ganger, MEN det skal også spørres mon om ikke barnevernet skulle kunne ha andre rutiner på å gi tilbakemelding om at de er i gang og jobber med saker som er meldt til de?

Jeg tenker da på at både barnevernet, barnehage og skole er institusjoner med lik taushetsplikt, og nei; de som melder sin bekymring skal ikke ha konkret informasjon om hva som skjer, men AT det skjer noe er konstruktivt å få vite med tanke på eventuelle seinere bekymringsmeldinger som de føler behov for å meddele.

I Drammen har vi et (telefonisk) lavterskeltilbud i kommunen, i regi av Oppvekstsenteret. Dette har jeg selv vært i kontakt med, og kan ikke få fullrost måten vi (felles lærerkollegaer og jeg) ble møtt på da vi ringte dit med en bekymring som vi ikke visste  hvordan vi skulle / burde håndtere. Vi fikk også raskt tilbakemelding og ny telefon, hvor den som ringte hadde masse tid for oss, og mange relevante spørsmål til saken slik at vi følte vi fikk belyst den godt nok. Veldig bra tilbud for kommunens innbyggere tror jeg. Dit kan hvem-som-helst ringe og oppleve at det eller de barna som man er bekymret for, kan bli ivaretatt og komme videre i hjelpeapparatet.

Til slutt legger jeg ved dagens nettlenke

http://www.barnehage.no/no/Nyheter/3480/Juni/Derfor-bor-du-kjefte-mindre/

Bli med og sørg for at det finnes vern for barn du også!

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Barn

Jeg; et polyfont menneske?

Jeg har aldri klart å bare holde på med èn ting om gangen; ikke bare èn hobby, ikke bare èn type venner, ikke bare ett sted å bo, ikke bare èn jobb, ikke bare èn slags idrett, ikke bare èn utdannelse, osv.

Selv ikke nå når jeg har lagd meg en blogg klarer jeg å holde meg til bare ett tema (som anbefales for at det skal bli interessant for leserne!), jeg liksom ha variasjon i hva jeg skriver om, hva jeg linker til og hvem jeg henvender meg til. Sånn er jeg, og slik får det være.

 

Jeg fant et ny betegnelse å bruke på meg selv da jeg syklet hjem fra jobb i dag:

Jeg er nok et polyfont menneske. I min fremmedordbok (fra 1978!) står det om polyfon: ”mangestemmig, flerstemmig; hvor flere stemmer er melodiførende og selvstendige, ikke bare ledsagende (motsatt homofon).”

 

Riktignok er det snakk om musikk, men jeg er jo også et musisk menneske.

Og når jeg tenker på det begrepet går assosiasjonene videre til Jon-Roar Bjørkvold (professor i musikk) som har skrevet om at vi er alle musiske mennesker i boka; Det musiske menneske (Freidig Forlag AS), og han uttrykker det også selv på sine fantastiske seminarer:

”Barn synger ikke for å treffe tersen, men for å treffe livet.
Barn lærer for å mestre sine liv.
Barn lærer ikke stykkevis og timeplandelt, men helt.”

 

Bjørkvold sier også at:

”Rytmer i kropp, pust, stemme, følelse, undring og tanke er ett og det samme.”

Jon-Roar Bjørkvold

http://www.freidig.no/mer_musiske.html

Les boka, gå på et seminar med ham og bli fascinert, bergtatt, grepet og for alltid berørt!

Legg igjen en kommentar

Filed under Filosofi

Meningen med livet..

Er det en mening at alt skal ha en mening?

Når noen får høre at det vonde som skjer dem sikkert har en mening, kan det for den som er rammet føles som det motsatte av støtte. Den som opplever det vonde kan nettopp oppleve det som meningsløst.

Jeg har lyst å følge opp Isachsens tanker som jeg refererte fra under ‘Ta livet for gitt?’ Isachsen setter det meningsløse inn i en annen tanke:

«Når jeg ikke finner noen mening i smerten og i det vonde, så går jeg dypere og spør etter betydningen av det som skjer. Jeg kan ikke finne en mening med alt, men jeg kan selv bestemme hvilken betydning det som skjer skal ha, også det meningsløse.

Om noe som skjer er aldeles meningsløst, så er det ikke samtidig betydningsløst.»

(B&H nr 3 2009)

8 kommentarer

Filed under Filosofi

Ta livet for gitt?

Jeg har veldig sans for hvordan Karsten Isachsen får til å skrive om dype ting på en utrolig klar og forståelig måte. I siste nr av B&H (nr 3 2009) skriver han blant annet dette:

«Det er forskjell på å ta livet for gitt og å ta livet for gitt.

paradis?

Noen tar livet for gitt, de ser på det som en selvfølge. De tar da ikke bare livet, men alt som en selvfølge, og lever med følgende grunnholdning: Det skulle da bare mangle!

Hvis jeg derimot ser på livet som noe som er gitt meg, skjenket meg, som en gave, da har jeg ikke lenger krav på min eksistens, men ser på hver dag  som en overraskende og gledelig mulighet.»

Legg igjen en kommentar

Filed under Filosofi

Forventninger til ny stortingsmelding :-)

Nå skal vi ha fem år med kvalitet og innhold i barnehagen, sier kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2009/barnehagemedlingen.html?id=564198

MIN OPPFORDRING:

1) sats på kvalitet av tester som redskap for kartlegging av barn som vi ønsker å gi ekstra støtte til i form av ressurser og ditto oppfølging

2) sats på økt kompetanse i forhold til almennpedagogikken i barnehagen i form av etterutdanning av alt personale

3) sats på høyere pedagogtetthet

LYKKE TIL Bård V!

http://www.barnehage.no/no/Nyheter/3480/Juni/–Flere-rapporter-gir-ikke-bedre-kvalitet/Post.aspx?epslanguage=NO

Jeg oppfordrer opposisjonen til å komme med et konkret forslag til en god framdrift av dagens barnehager med det som mål at det offentlige sikrer et godt allmennpedagogisk tilbud i barnehagene, framfor å bare rette kritikk til den sittende regjeringen når denne endelig setter fokus på å øke kvaliteten i barnehager?

Legg igjen en kommentar

Filed under Politikk og samfunn

Hovedutfordringene i skolen

Hovedutfordringene i skolen

i følge Hadia Tajik

 

I) at alle elevene lærer det de skal

Herunder kommer Kunnskapsløftet inn, men favner det alle elevene?

 

Hvis vi deler elevgruppen inn i 3 deler kan vi si at

gruppe 1) er elevene som er praktisk anlagt og som i dagens videregående skoletilbud har relativt gode muligheter for å utdanne seg innenfor ulike yrkesfaglige områder (bare lærlingeplassene dekkes godt nok opp).

Gruppe 3) elevene er de i den andre ”enden”; de som er klart mest teoretisk anlagt, og som kanskje attpåtil er ekstra intelligente. Synes disse elevene at de blir godt nok møtt i dagens skoletilbud? Eller er det de som forsvinner til de private skolene hvis de har foreldre som kan betale?

Gruppe 2) elevene er midt-på-treet elevene som er sånn passe praktiske, passe teoretiske og som er født med og/eller inn i en familiekultur hvor de har lært seg til å oppfører seg sånn passende og regulert til at de klarer å håndtere skolens kultur.

 

II) at alle elevene får utviklet sine evner

Ja hva kommer under her? Sier Kunnskapsløftet noe om dette?

 

Hva skal til for å at alle elevene skal kunne utvikle sine evner? Hvem er ansvarlig for å vite hva som er elevenes evner?

Utvikling er en prosess, som oftest en dialog og uansett er det noe som tar TID.

 

 

Hva er viktigst for å skape en bedre skolehverdag

i følge meg:

 

A) at alle elevene blir sett http://www.denene.no/Hva+sliter+barn+med/Fagartikler/Hvordan+snakke+med+barn

 

B) at alle elevene får mer tid sammen med lærerne

https://kariannasandvik.wordpress.com

 

 

Summa summarum er hovedutfordringen for skolen i dag TID:

 

1) nok TID for at alle elevene kan lære det de skal på sine premisser

2) nok TID for at alle elevene skal bli sett og derigjennom få utviklet sine evner

 

Det betyr at vi som er lærere bør tilbringe flere arbeidsdager på skolen.

Kutt 8 ukers sommerfri ned til 5 uker, og fordel undervisningsplikten noe mer utover året slik at arbeidsdagene blir mer fristilt til elevsamtaler, fagsamtaler med kollegaer og tverrfaglig samarbeid utenfor utdanningsinstitusjonen.

http://www.mittarbeiderparti.no/hadia

Legg igjen en kommentar

Filed under Politikk og samfunn