Daily Archives: 04.06.09

Forventninger til ny stortingsmelding :-)

Nå skal vi ha fem år med kvalitet og innhold i barnehagen, sier kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2009/barnehagemedlingen.html?id=564198

MIN OPPFORDRING:

1) sats på kvalitet av tester som redskap for kartlegging av barn som vi ønsker å gi ekstra støtte til i form av ressurser og ditto oppfølging

2) sats på økt kompetanse i forhold til almennpedagogikken i barnehagen i form av etterutdanning av alt personale

3) sats på høyere pedagogtetthet

LYKKE TIL Bård V!

http://www.barnehage.no/no/Nyheter/3480/Juni/–Flere-rapporter-gir-ikke-bedre-kvalitet/Post.aspx?epslanguage=NO

Jeg oppfordrer opposisjonen til å komme med et konkret forslag til en god framdrift av dagens barnehager med det som mål at det offentlige sikrer et godt allmennpedagogisk tilbud i barnehagene, framfor å bare rette kritikk til den sittende regjeringen når denne endelig setter fokus på å øke kvaliteten i barnehager?

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Politikk og samfunn

Hovedutfordringene i skolen

Hovedutfordringene i skolen

i følge Hadia Tajik

 

I) at alle elevene lærer det de skal

Herunder kommer Kunnskapsløftet inn, men favner det alle elevene?

 

Hvis vi deler elevgruppen inn i 3 deler kan vi si at

gruppe 1) er elevene som er praktisk anlagt og som i dagens videregående skoletilbud har relativt gode muligheter for å utdanne seg innenfor ulike yrkesfaglige områder (bare lærlingeplassene dekkes godt nok opp).

Gruppe 3) elevene er de i den andre ”enden”; de som er klart mest teoretisk anlagt, og som kanskje attpåtil er ekstra intelligente. Synes disse elevene at de blir godt nok møtt i dagens skoletilbud? Eller er det de som forsvinner til de private skolene hvis de har foreldre som kan betale?

Gruppe 2) elevene er midt-på-treet elevene som er sånn passe praktiske, passe teoretiske og som er født med og/eller inn i en familiekultur hvor de har lært seg til å oppfører seg sånn passende og regulert til at de klarer å håndtere skolens kultur.

 

II) at alle elevene får utviklet sine evner

Ja hva kommer under her? Sier Kunnskapsløftet noe om dette?

 

Hva skal til for å at alle elevene skal kunne utvikle sine evner? Hvem er ansvarlig for å vite hva som er elevenes evner?

Utvikling er en prosess, som oftest en dialog og uansett er det noe som tar TID.

 

 

Hva er viktigst for å skape en bedre skolehverdag

i følge meg:

 

A) at alle elevene blir sett http://www.denene.no/Hva+sliter+barn+med/Fagartikler/Hvordan+snakke+med+barn

 

B) at alle elevene får mer tid sammen med lærerne

https://kariannasandvik.wordpress.com

 

 

Summa summarum er hovedutfordringen for skolen i dag TID:

 

1) nok TID for at alle elevene kan lære det de skal på sine premisser

2) nok TID for at alle elevene skal bli sett og derigjennom få utviklet sine evner

 

Det betyr at vi som er lærere bør tilbringe flere arbeidsdager på skolen.

Kutt 8 ukers sommerfri ned til 5 uker, og fordel undervisningsplikten noe mer utover året slik at arbeidsdagene blir mer fristilt til elevsamtaler, fagsamtaler med kollegaer og tverrfaglig samarbeid utenfor utdanningsinstitusjonen.

http://www.mittarbeiderparti.no/hadia

Legg igjen en kommentar

Filed under Politikk og samfunn