Monthly Archives: mai 2009

HAPPY ENDING :-)

Regjeringen – med Bård V i spissen – har avrundet barnehagekrisa med en HAPPY ENDING 🙂  Takk takk!

http://www.bardvegar.no/2009/05/private-barnehagar/comment-page-1/#comment-3720

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Politikk og samfunn

Gi elevene en «ny» læringsdimensjon

Fagbokanmeldelse ved Kari Anna Sandvik

Oversiktlig og informativ innføring i metoden Lærer-i-rolle:

Drama för lärande och innsikt. Gavin Bolton

Om dramapedagogik i teori och praktik. Texter i urval av Anita Grünbaum

Bokförlaget Daidalos AB, 2008

En samling utvalgte tekster, hentet fra fem av Gavin Boltons og en av Dorothy Heathcotes bøker, over en tidsperiode som strekker seg fra 1979 til 1998. Det var Bolton og Heathcote som i sin tid utviklet dramametoden Lærer-i-rolle.

Dramapedagoger som vet hvordan det føles å skulle ”overbevise” andre lærerkollegaer om at drama som metode fungerer svært godt i mange fag, kjenner seg sikkert igjen i det Bolton beskriver i begynnelsen av boka. Hans lærerkollegaer spurte ham bare om hva barna gjorde i timene, og ikke hva de lærte i hans dramatimer (kap.2). I resten av kapitlene gir han oss derfor en god innføring i, og argumentasjon for, hva slags læring som er mulig via dramametoder generelt og Lærer-i-rolle spesielt.

Bolton og Heathcote overbeviser oss om at å gjennomgå lærestoffet ved bruk av metoden Lærer-i-rolle vil gi elevene en ny dimensjon av forståelse, som de sjelden får oppleve i den tradisjonelle undervisningen. En ganske sterk påstand fra deres side, men jeg sier meg helt enig i det. Den som ikke har prøvd det har en ny læringsdimensjon til gode.

Det er også ganske spennende å merke seg Heathcotes tidlige bevissthet om læreren som, ved å overlate ”ekspertrollen” til elevene, gir elevene makt over egen læring (kap.7), spesielt sett i lys av vår tids pedagogiske tanke om hvor viktig det er med elevers medvirkning.

Dette er en detaljert bok, men man behøver ikke lese alt! Den er skrevet på svensk, som til tider kan virke tyngre å lese enn engelsk, men dette er viktig dramapedagogisk stoff som burde være allmennkunnskap for dramapedagoger på mange trinn.

KA lærer-i-rolle-prinsesseog HVA ER DRAMA?

http://www.dramaiskolen.no/sider/tekst.asp?side=12&submeny=Hva er drama?

Legg igjen en kommentar

Filed under Pedagogikk

Zen-meditasjon

Bjerkøya i mai.

Urolig? For mange tanker i hodet? Prøv Zen-meditasjon!

Jeg «fant meg selv»; ikke det jeg trodde var mitt urolige jeg, nei jeg fant mitt balanserte jeg som kan møte hverdag og arbeid med ro og fatning.

En god situasjon som jeg gjerne anbefaler videre.

http://www.sotozen.no/zazen-zenmeditasjon.lasso?m=zazen

3 kommentarer

Filed under Filosofi

Ikke så enkelt og negativt Erna Solberg

Jeg har støttet streiken fordi jeg er FOR likebehandling av ALLE barnehager, det betyr ikke at jeg tror venstresiden er ute etter en ensretting av barnehagetilbudet.
Så enkelt og negativt er det ikke Erna Solberg! MEN jeg tror det er en klar sammenheng mellom bevilgninger og gode tilbud. OG bevilgningene skal komme barna tilgode; IKKE private eieres lommer.
Er vi ikke snart der at barnehagene kommer inn under det pliktige oppfostringstilbudet, da? Først DA vil vi ha sikret et godt nok faglig tilbud for ALLE barn i HELE landet.

http://erna.vgb.no/2009/05/19/alle-barn-er-like-mye-verdt/

Legg igjen en kommentar

Filed under Politikk og samfunn

HURRA!!

Klart det hjelper å aksjonere! Klart det hjelper å si i fra! Vi må holde fast ved vår demokratiske rett. Regjeringen ser nå ut til å ville endre det opprinnelige lovforslaget angående de private barnehagers økonomiske framtid 🙂 http://www.barnehage.no/no/Nyheter/3480/Mai/Siste-Apner-for-a-endre-lovforslaget/Post.aspx?epslanguage=NO

1 kommentar

Filed under Politikk og samfunn

Jeg støtter streiken i de private barnehagene!

Regjerningen må tenke seg om i forhold til hvilken bestemmelse de tar angående hvem som skal være ansvarlig for driften av barnehager i landet vårt.

Jeg tror ikke det vil handle om vrangvilje fra kommunenes side når det blir lite igjen til (de private) barnehagene, men det er mange hull å fylle når budsjettet skal gå i balanse.

Det er altfor skummelt å tenke på hvilken faglighet det blir råd til å dekke opp når det blir opp til hver kommune å ha ansvar for sine barnehager. Alt for skummelt!

Jeg forstår ikke hvordan en regjering som slår seg (litt for tydelig?) på brystet over å ha klart å dekke opp til 100 % barnehageplass tør å overlate “resten” til kommunene (les: tilfeldighetene).

http://www.bardvegar.no/2009/05/streik-i-private-barnehagar/

Legg igjen en kommentar

Filed under Politikk og samfunn

«Vennligst forstyrr!»

Kampanje. Redd Barna ønsker større fokus på vold og overgrep i nære relasjoner, og ber barnehagene skjerpe sine rutiner for håndtering av slike tilfeller.

http://www.barnehage.no/no/Nyheter/3480/Mars/Ber-barnehagene-sette-fokus-pa-overgrep/

Legg igjen en kommentar

Filed under Barn